STOLT MEDLEM AV:

EMA INNOVATION ÄR NU IGÅNG.

Hållbarhet

HÅLLBARHET

EMA erbjuder produkter som håller, kan återanvändas och återvinnas

Vårt hållbarhetsarbete ska beakta de negativa effekterna relaterade till människa och miljö, men också andra aspekter som kan kopplas till vår verksamhet, våra leveranskedjor och andra affärsrelationer.

Anställda och arbetsmiljö

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö med bra, säkra och meningsfulla jobb för alla anställda. Jobb som utvecklar individens talanger och förmågor med en rimlig lön. Vi diskriminerar aldrig någon. Alla oavsett exempelvis kön, etnicitet och sexuell läggning är välkomna hos EMA.

Hållbara produkter för förbättrat koldioxidavtryck

Vi utvecklar, säljer och tillverkar produkter som hjälper utvecklingen av byggnader och infrastruktur för framtida generationer. Högkvalitativa och hållbara produkter säkerställer minimala avfalls- och växthusgasutsläpp under sin livscykel. EMA arbetar aktivt med att förbättra produktens livslängd genom att erbjuda ett brett utbud av reservdelar.

Ansvarsfullt företagande

EMA tror på att bygga starka partnerskap med våra leverantörer och kunder för att främja ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete för att utveckla höga standarder för sociala, miljömässiga och antikorruptions-aspekter. Vi arbetar för att alla våra leverantörer ska ha en rättvis ersättning till sina anställda och uppfylla de regler och förordningar som gäller i de länder vi är verksamma i.

Kontinuerlig förbättring

Som alla andra delar av vår verksamhet är hållbarhet en ständigt pågående förbättringsresa där vi alltid strävar efter att förbättra oss varje dag. EMA har ambitionen att vara en föregångare inom våra marknadssegment, där våra produkter, tjänster och affärsmodeller utvecklas för att matcha framtidens krav.

Kontaktperson:

Staffan Anderberg
sa@cegroup.no
+47 971 73 837

 

 

Vad letar du efter?

Logga in

Avser återförsäljare